Descarrega’l

Sessió ordinària del Ple Municipal de l’Espluga corresponent al mes de novembre celebrada a la Sala de Plens de l’Antic Hospital el dijous 29 de novembre amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta 10/2018 celebrada pel Ple municipal el dia 25 d’octubre de 2018.
2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 97 a 112 del 2018 als efectes del seu coneixement
3. Ratificació del decret 112 de 16/11/2018 d’aprovació 4a. certificació de l’obra de millora de carrers.
4. Aprovació de la 3a. certificació i factura de les obres de Millores al camp de futbol municipal (2018-114-07)
5. Aprovació de la modificació del pressupost 5/2018.
6. Aprovació de la massa salarial 2018.
7. Aprovació del reglament de consultes populars no referendàries.
8. Adhesió al Pla Comarcal d’igualtat de gènere 2018-2021.
9. Aprovació el conveni amb el Consell Comarcal pel servei d’atenció diürna 2018.
10. Moció a favor de l’absolució dels presos polítics que presenta el grup municipal de CiU.
11. Moció per l’apagada de llums de Nadal en horari no comercial que presenta el grup municipal de SE-AM.
12. Moció en suport a la vaga d’atenció primària pels dies 26-27-28-29 i 30 de novembre que presenta el grup municipal de SE-AM
13. Moció per garantir el dret a vot a totes les persones que resideixen a l’Espluga que presenta el grup municipal de SE-AM
14. Moció per a l’impuls de polítiques d’habitatge que presenta el grup municipal de SE-AM.
15. Informes de presidència i regidories.
16. Precs i preguntes.