[youtube https://www.youtube.com/watch?v=_6SaUtZzPW0]

La parròquia de Santa Maria de Montblanc aposta per un nou model de sosteniment econòmic anomenat Xarxa Futur. Concretament, es vol passar de les tradicionals col·lectes a un sistema inspirat en el micromecenatge, on tothom pugui aportar una quantitat econòmica a canvi de petits incentius.

L’objectiu és teixir una xarxa de benefactors en la qual hi poden formar part individus, però que també està oberta a empreses que vulguin fer aportacions als projectes de la parròquia. Amb aquest nou model, l’objectiu del plebà Simó Gras és assegurar la viabilitat econòmica de la parròquia i poder treballar a mitjà termini. I és que les tradicionals col·lectes són de caràcter puntual i per projectes molt concrets. A més, recorda que la parròquia tan sols disposa dels diners de les donacions per poder tirar endavant els diversos projectes.

Amb aquesta iniciativa, també es pretén obrir la parròquia a la ciutadania i que persones que no estan directament vinculades a Santa Maria, també puguin participar del sosteniment de l’entitat montblanquina.

Coincidint amb la posada en marxa d’aquest nou model de sosteniment econòmic, la parròquia també ha estrenat portal web, en la qual s’explica el funcionament de Xarxa Futur. La nova plataforma, però, vol aportar, sobretot, informació de servei sobre els horaris de les misses, de les visites i de la plebania, la vida parroquial, i també sobre aspectes patrimonials i de turisme. A més a més, aquesta parròquia també està molt activa a les xarxes socials amb perfil obert a Instagram, Facebook i Twitter.