La programació de la Festa Major 2018 de l’Espluga aprova l’enquesta ciutadana amb un notable alt. Un total de 55 persones van respondre de forma anònima l’enquesta que ha promogut la regidoria de Festes per tercer any consecutiu.

El qüestionari es podia respondre través del web municipal o presencialment a les oficines de l’ajuntament. L’enquesta preguntava una puntuació, del 0 al 10, per valorar la programació de cada jornada i també una nota global.

Els resultats s’han fet públics aquest setembre i donen un 7,63 sobre 10 de mitjana a la Festa Major d’aquest 2018. El dia amb més bona nota és el dissabte que ha obtingut un 8,1 de mitjana. El segueix la programació del divendres i de diumenge, ja que la majoria dels enquestats han qualificat amb un 8 l’oferta d’actes. D’altra banda, la puntuació més baixa l’ha rebut la programació del dimecres que era el primer dia de la Festa Major.

Un dels aspectes que la regidora de festes, Erika Soriano, valora més positivament d’aquest procés ha estat el nombre de propostes i demandes concretes que la ciutadania ha plantejat per millorar la programació de la Festa Major.

Les enquestes donen una bona qualificació a les festes, malgrat que el nombre de participants no supera la seixantena. Respecte al 2017, la puntuació global de la Festa Major ha baixat però el nombre d’enquestats i de propostes ha estat més alt.