Descarrega’l

Sessió ordinària del mes de maig del Ple Municipal de l’Ajuntament de l’Espluga celebrada el dijous 31 de maig amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta 4/2018 celebrada pel Ple municipal el dia 26 d’abril de 2018.
2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 28 a 34 del 2018 als efectes del seu coneixement
3. Adhesió a la central de compres de l’ACM.
4. Designació de representant en l’assemblea del CAT.
5. Aprovació definitiva de cessió de local a l’Agrupament Escolta l’Estornell
6. Aprovació inicial de la modificació 1/2018 del pressupost municipal.
7. Moció a favor de la ratificació del conveni 189 de l’OIT i per la dignificació del treball de la llar i les cures.
8. Moció per a la defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals.
9. Moció en suport al professorat de l’IES Palau de Sant Andreu de la Barca.
10. Moció sobre 10 propostes per impulsar el comerç a l’Espluga de Francolí
11. Informes de presidència i regidories.
12. Precs i preguntes.