Cristina Campos professora de 6è i coordinadora TAC amb David Emanuel de 6è

Anton Tarès bona puntuació Proves Cangur 5è. Amb Glòria Canosa cap d’estudis
Ian Ramos. Martí Franquès. Gerard Girona. Hanna Pavo. David E. Neag
X
X