(Foto: Ràdio Montblanc)

La Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona ha aprovat definitivament aquest dijous una modificació del planejament municipal de Montblanc que permetrà alliberar espai a l’entorn del Pont Vell i millorar la visibilitat del centre històric des de la seva antiga entrada nord. El projecte que impulsa l’Ajuntament és una de les propostes estrella d’aquesta legislatura.

D’aquesta manera, l’antiga bòbila es qualifica com a equipament i la part que dona al riu Francolí, com a espais lliures d’ús públic. També reben aquesta qualificació d’espais lliures els solars no edificats annexos a l’Arxiu Històric Comarcal. En conjunt, la zona guanyarà 3.487 m2 per al lleure ciutadà, mentre que es redueix el sòl privat.

Igualment, s’ajusten lleugerament els límits amb el sistema hidrogràfic del Francolí i amb el sistema viari.