Descarrega’l

Sessió ordinària del Ple Municipal de l’Ajuntament de l’Espluga corresponent al mes de març celebrada aquest dijous 5 d’abril amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta 2/2018 celebrada pel Ple municipal el dia 1 de març de 2018.
2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 12 a 22 del 2018 als efectes del seu coneixement
3. Ratificació del decret de l’alcaldia aprovant la 8a. certificació de l’obra del Pavelló
4. Aprovació inicial de la creació del Consell esportiu de l’Espluga de Francolí i el reglament que l’ha de regular.
5. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació per l’adjudicació de l‘obra de millora de la pavimentació i serveis de diversos carrers (Expedient 2018/009/07)
6. Aprovació inicial del Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de l’Espluga de Francolí – Document d’acompanyament-
7. Moció en defensa dels drets civils i polítics i per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol, que presenten els tres grups municipals.
8. Informes de presidència i regidories.
9. Precs i preguntes.