El termini de preinscripció dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria serà del 13 al 24 d’abril. Les dates enguany s’han enraderit, passant del març a l’abril, i, alhora, el Departament d’Ensenyament redueix el calendari del procés de preinscripció gairebé un mes.

Des del Departament d’Ensenyament s’assegura que el fet de començar la preinscripció més tard en relació al curs anterior permetrà la disminució de les incidències causades per peticions d’alumnes nouvinguts o altres que es trobin en situacions de canvis. Tot i això, la reducció del procés no afecta a la durada del termini de preinscripció, que serà d’11 dies, ni tampoc al de matriculació de les famílies.

El nou programari informàtic de registre d’alumnes i de gestió administrativa i econòmica dels centres és un dels factors que ha permès la reducció del calendari. D’altra banda, aquest 2018 també s’incorpora la preinscripció electrònica pel que fa als cicles formatius de grau superior d’FP, així es podrà formular la sol·licitud telemàticament sense necessitat de tràmit presencial.