Endesa, amb la col·laboració d’Agents Rurals, ha folrat, eliminat i modificat la posició de diversos elements d’una línia de mitjana tensió de Passanant, a la Conca de Barberà, per reduir el risc elèctric de les aus que hi habiten.

Aquesta intervenció també s’ha fet a Querol, municipi de l’Alt Camp, i en conjunt ha suposat una inversió d’uns 10.000 euros. En els dos casos, s’han folrat ponts, cables i grapes de dotze suports amb revestiments de silicona i carcasses aïllants i s’ha modificat la posició de la fase superior per passar-la per sota de la creueta.

Amb aquests canvis s’evita que una au que estigui reposant a la torre rebi una descàrrega quan alça el vol, i per l’altra, que es col·loquin en una part de tensió. En alguns casos, també s’han pogut eliminar elements de maniobra, i en altres, s’ha modificat la posició, d’horitzontal a vertical.

La intervenció també millora la qualitat del subministrament per a uns 2.000 usuaris, ja que els contactes d’aus amb infraestructures elèctriques poden suposar la interrupció del servei.