El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha obert una nova bora de treball, mitjançant concurs d’oposició, per a la contractació d’un treballador/a amb caràcter de personal laboral temporal per cobrir una vacant d’oficial d’administratiu.

La decisió es va prendre durant el Ple del Consell Comarcal del desembre quan es va acordar obrir una nova convocatòria amb un termini de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils des del 19 de gener.

L’anunci del lloc de treball, junt amb les bases, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Es concreta que les funcions del lloc de treball seran les de realització de tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió administrativa superior; comprovació de documentació; tasques de tràmit i redacció; suport mecanogràfic; equip d’oficines, informàtica bàsica i càlcul; informació i despatx al públic.