Amb el vot favorable dels onze regidors de l’Ajutament de l’Espluga s’ha aprovat aquest dijous el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) durant la sessió ordinària del Ple del mes de novembre.

El projecte de redacció de les normes i plantejaments urbanístics, que va arrancar el 2004 amb els primers passos, ha quedat aprovat definitivament i per unanimitat. Un fet que va celebrar tant l’alcalde de l’Espluga, David Rovira, com el regidor de Som Espluga a l’oposició, Josep M. Vidal.

David Rovira va expressar: “Celebro que acabem d’una vegada, aquest tema ha sigut excessivament llarg”. El batlle també va remarcar que el projecte inicial es va redactar abans de la crisi econòmica i que, des de llavors, s’han produït molts canvis en tots els aspectes, també a nivell d’urbanisme, i donava valor al fet que el POUM s’hagi aprovat amb el suport de tot el consistori. En la mateixa línia, Josep M. Vidal celebrava que “aquest POUM sigui molt diferent del que es va plantejar des d’un inici, molt més racional, tècnic i que no sigui amb ganes de voler créixer per créixer”.

ÀUDIO: David Rovira valora l’aprovació definitiva del POUM

ÀUDIO: Josep M. Vidal celebra el desenvolupament final del POUM

 

L’aprovació del POUM, un camí de més d’una dècada

Els antecedents d’aquest POUM que ara s’ha aprovat es remunten al 2004 quan l’Ajuntament de l’Espluga va acordar desenvolupar la revisió de les vigents Normes Subsidiàries de Planejament del municipi, d’aquesta iniciativa se’n derivarà la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Un any més tard, ja a l’octbubre del 2005, el Ple Municipal pren l’acord d’aprovar el programa de participació ciutadana i d’exposar al públic l’Avanç del POUM.

La primera aprovació inicial d’aquest pla es fa en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del març del 2007, un document que s’exposarà en públic. Durant l’any 2009 i a principis del 2010 es va redactar el Volum IV, un document de referència per a l’aprovació provisional amb els informes i les modificacions derivades de les al·legacions. Poc després se sol·licitaria un informe al Programa de Plantejament Territorial pel que fa a l’adequació del POUM de l’Espluga al Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona. Aquesta avaluació per part de la Secretaria per a la Planificació Territorial va determinar la reducció, gairebé a la meitat, dels creixements previstos pel POUM.

El darrers procediments per a l’aprovació final del POUM es donen ja durant l’actual legislatura, començant per l’aprovació provisional del Volum V, un segon document de referència per a l’aprovació provisional i el va trametre al Servei Territorial d’Urbanisme a Tarragona per a la seva aprovació definitiva, llavors sense el suport de Som Espluga. El nova força política al consistori votava en contra del POUM al·legant que els canvis s’haurien d’explicar els darrers canvis al veïns afectats. Ja durant el 2016 el consistori aprova la suspensió de l’aprovació definitiva del pla d’ordenació urbanística per obrir un nou tràmit d’informació pública. En aquest termini d’exposició pública només es rep una al·legació.

L’últim pas s’ha donat aquest dijous 30 de novembre amb l’aprovació definitiva, per unanimitat, del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’Espluga. Després d’aquest acord, es presentaran les normes urbanístiques als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a l’aprovació definitiva del POUM.