El Consell Sectorial d’Entitats de l’Espluga ha aprovat aquest dissabte, per unanimitat, les noves bases de la Nit d’Entitats que es celebra cada any per la Fira de Sant Vicenç. Una comissió de treball formada pels Bastoners de l’Espluga, l’Agrupament Escolta l’Estornell, la Cultural Jordi Francolí, el Club Atlètic, l’Orquestra i Cor TLP, el Casal de l’Espluga, l’Associació Juvenil Auvënguen, la Lliga Contra el Càncer i l’Espluga Audiovisual, ha elaborat la proposta de bases en el últims mesos, a partir de diverses trobades de treball. L’objectiu era consensuar uns punts d’acord sobre el format de l’acte de reconeixement a la tasca que fan les entitats espluguines i també als mèrits individuals dels ciutadans del municipi.

20 anys de reconeixements

El proper mes de gener es celebrarà la vintena edició de la Nit d’Entitats i dels Mèrits Espluguins, i ja ho farà amb les noves bases en vigor. L’any passat ja s’hi van introduïr alguns canvis com la intervenció dels reconeguts amb vídeos i audiovisuals, o la presentació d’un vídeo il·lustratiu del teixit associatiu de l’Espluga. A més, es va fer una enquesta de valoració on el 65,8% va posar una nota entre el 7 i el 9. El 82% dels enquestats va valorar positivament el sopar i el 80% el format de la gala.

En les noves bases s’especifica que tots els premiats seran espluguins de naixement, residència o arrels, i que es valoraran els mèrits assolits en l’any natural. La decisió dels reconeixements la prendran la Comissió i Coordinadora d’Entitats i l’Ajuntament de l’Espluga, i serà inapel·lable.

Es reconeixeran publicacions relacionades amb l’Espluga, i especialment les que estiguin ja premiades o reconeguts. També els assoliments i reconeixements importants en l’àmbit professional. En l’àmbit esportiu, rebran reconeixement els guanyadors de categories en les tres primeres posicions, ja siguin a nivell local, provincial, autonòmic o estatal, i qualsevol participació en un mundial.

També es tindran en compte els reconeixements rebuts en l’àmbit educatiu, i es podran fer mencions especials a persones puntuals per fets mereixedors de reconeixement. Pel que fa a les entitats, hi haurà reconeixements pels 10, 25, 40 i 50 anys d’activitats o entitats (o decennis superiors), creació d’elements i projectes destacats nous.

Punt de trobada amb les entitats

El Consell Sectorial d’Entitats de l’Espluga va ser creat l’any passat i constituït oficialment el 31 de març d’aquest 2017, com a òrgan consultiu de l’Ajuntament de l’Espluga per establir un contacte periòdic i estable amb tots els representants de les entitats. El president n’és l’alcalde David Rovira, que en les dues últimes sessions ha delegat les funcions al vicepresident i regidor de Cultura i Comunicació, Jordi Torre. Les entitats hi escullen un representant com a vicepresident segon, que en aquest període és David Saez, de l’Agrupació de Defensa Forestal, entitat que assumeix el càrrec per ordre alfabètic en no haver-se presentat cap candidatura.

Les entitats hi envien el seu representant o el suplent, que té dret a un vot únic com a entitat única. La trobada d’aquest dissabte era la segona d’aquest any, i ha servit per completar els acords de la sessió del març. L’Ajuntament ha informat a tots els representants del teixit associatiu de les novetats en normativa i organització de festes i esdeveniments. Des de l’Espluga Audiovisual s’ha informat a totes les entitats de la represa de l’agenda local de l’Espluga FM Ràdio a la qual totes les entitats poden incloure-hi els seus actes públics per tal de organitzar millor el calendari espluguí i evitar que se solapin actes.