Fa sis dijous que el Pep Torres i el Miquel Vilà juguen a veure si coincideixen a l’hora de programar alguna cançó o algun grup i encara no ho han aconseguit. Potser dijous vinent.