Júlia Moyà, Josep Morató, Adrià Tella i Jofre Majoral

Infoesport setmanal on hem repassat l’actualitat esportiva local i comarcal. Hem començat parlant de l’inici de temporada del CF Montblanc amb el president del club, Antonio González, i la secció d’hoquei del Casal amb el president Jordi Creus. També hem destacat l’inici de les activitats esportives del Casal de l’Espluga i el 2n Toreig de pàdel.