Repàs a l’actualitat de la setmana a l’Espluga FM Ràdio. Destaquem les principals notícies dels darrers dies i escoltem les veus dels seus protagonistes.