Ple ordinari de l’Ajuntament de l’Espluga del mes de juny celebrat a la sala polivalent de l’antic hospital amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta 5 de 2017 celebrada pel Ple municipal ordinari el dia 25 de maig de 2017.
2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 035 a 047 del 2017 als efectes del seu coneixement i ratificació si s’escau.
3. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí a la declaració Universal dels Arxiu (DUA) elaborada pel Consell Internacional del Arxius (CIA/ICA).
4. Aprovació de la certificació núm. 1 de les obres de construcció del Pavelló Poliesportiu.
5. Proposta de deixar sense efectes el registre voluntari de Parelles estables de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí pel que fa a noves inscripcions.
6. Proposta de resolució que presenta el Grup Municipal de SOM Espluga – Acord Municipal per al compliment dels acords presos durant la primera meitat d’aquesta legislatura.
7. Informes de presidència i regidories.
8. Precs i preguntes.