Aquesta matinada de dilluns ha mort el monjo cistercenc Edmon Maria Garreta i Olivella als 96 anys. Va ser abat emèrit del monestir de Poblet i primer prior de Solius. La missa exequial tindrà lloc dimecres a les 11 del matí, a l’església de Solius, seguida de l’enterrament.

La missa exequial tindrà lloc dimecres a les 11 del matí, a l’església de Solius, seguida de l’enterrament.

Edmon Garreta va néixer a Barcelona, al barri d’Hostafrancs, el 15 de gener de 1921. Era el gran de quatre germans. Va quedar orfe de mare als tretze anys i va viure els embats de la guerra civil quan era un adolescent.  En acabar la guerra civil, va col·laborar a la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors de Sants.

Amb 23 anys va començar el noviciat al monestir de Poblet. Va ser ordenat prevere el 2 d’abril de 1949 i elegit prior de Poblet el dia 1 d’octubre de 1953. El dia 4 de juliol de 1954 va rebre la benedicció abacial de l’abat general del cister, Sighard Kleiner. Amb trenta-tres anys va ser així el primer abat de Poblet des de la restauració monàstica. I ho seria fins l’any 1967, quan va començar l’etapa de Solius.

Garreta va ser prior de Solius fins l’any 1999. Des de 1956 fins entrat el segle XXI, amb nomenament de la Santa Seu (2003) per a tot Espanya, va ser assistent religiós de la Federació de Monges de l’Orde Cistercenc. El 1995 va participar en les sessions del Concili Provincial Tarraconense escollit com a representant dels superiors dels ordes religiosos de Catalunya.