L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha convocat un concurs oposició per a la creació d’una borsa de treball per donar cobertura a les vacants o necessitats del personal del servei de vigilants municipals. El termini de presentació d’instàncies finalitza el dia 13 d’abril de 2017.

Es poden presentar les sol·licituds al registre de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i per via telemàtica.

Si s’escull fer-ho per via telemàtica, s’han de seguir els següents passos:

1. Llegir atentament les bases de contractació i seguir el procediment establert.
2. Omplir i signar digitalment el formulari de sol·licitud que trobareu just al costat, en l’apartat de descàrrega de documents.
3. Enviar tota la documentació requerida, adjuntant-la al model d’instància genèrica.

Si s’escull fer-ho per via presencial, el registre es tancarà a les 14.00 hores del 13 d’abril de 2017.

Per a més informació: www.seu.cat/esplugadefrancoli/borsa_vigilants