La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí convoca, per segona vegada, un concurs per obtenir el cartell oficial de la Festa Major 2017. La idea de començar amb aquest concurs sorgeix d’una reunió en la que es convidava a tots els joves espluguins a expressar la seva opinió sobre el format actual de la Festa Major, així com la possibilitat de ser els dissenyadors de la següent edició de la festa. Des de la regidoria de festes s’aposta per aquesta idea i es creu convenient repetir el concurs sent així la segona edició.

BASES PER PARTICIPAR AL CONCURS:

 1. Poden participar al concurs totes les persones físiques, majors d’edat, residents a la Conca de Barberà, de forma individual i presentant un sol disseny per participant.
 2. Els cartells hauran de ser originals i inèdits, i la temàtica serà l’Espluga de Francolí i la seva Festa Major.
 3. Les il·lustracions es poden fer en qualsevol estil o tècnica que permeti ésser foto reproduïdes i impreses a quatre colors. Per aquest motiu no seran admeses tintes metal·litzades ni fluorescents, ni tampoc relleus i/o volums enganxats
 4. Les dimensions seran necessàriament de DINA3, en disposició vertical.
 5. Al disseny hi haurà d’aparèixer obligatòriament: a. Festa Major Espluga de Francolí b. Del 26 al 31 de juliol de 2017 c. L’escut de l’Espluga de Francolí (http://www.esplugadefrancoli.cat/ajuntament/heraldica.php)
 6. Els participants han de presentar el seu disseny dins un sobre, sense firmar i sota pseudònim, a l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí abans del 21 d’abril de 2017 les 12h del migdia. També caldrà entregar un sobre tancat on a sobre hi figuri el pseudònim i a l’interior hi constin les dades de contacte (nom, cognoms, DNI, telèfon de contacte, adreça postal i correu electrònic).
 7. Els treballs presentats seran valorats pel jurat format per diferents membres de l’Ajuntament de l’Espluga. El jurat podrà declarar el premi desert i resoldrà qualsevol incidència no contemplada en aquestes bases.
 8. El guanyador rebrà un premi de 150 euros. Es podran concedir mencions especials, sense dotació econòmica, si la qualitat de les obres presentades i no premiades ho mereixen, sempre a consideració del jurat.
 9. El veredicte del concurs es donarà a conèixer el dia 5 de maig i les obres presentades restaran exposades a la Biblioteca Pública Mossèn Ramon Muntanyola fins el dia 31 de maig.
 10. Les obres no premiades restaran a disposició dels seus autors del 1 al 9 de juny de 9 a 14h a l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí. Les obres no recollides durant aquest termini seran destruïdes.
 11. L’acceptació del premi per als guanyadors suposa donar el consentiment a l’organització per utilitzar amb fins publicitaris el seu nom i imatge en el material promocional relacionat amb aquesta festa.
 12. Aquells dissenys que no compleixin les bases establertes, o que tot complint puguin vulnerar drets personals, resultin ofensives o discriminatòries seran desqualificats.
 13. L’organització es reserva el dret de reproduir les imatges guanyadores i finalistes i podrà adaptar-les tecnològicament i adequar-les al format idoni per a la seva publicació.
 14. L’organització es compromet a citar els autors de les creacions sempre que les utilitzi per a fer-ne difusió.
 15. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra de les presents bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï l’organització.

16. El premi s’entregarà al guanyador del concurs el divendres de Festa Major durant el concert-vermut.