Anàlisi de la presència de l’Espluga FM Ràdio a Facebook. Destaquem les dades més importants de l’activitat de l’emissora a aquesta Xarxa Social per donar a conèixer quin és l’impacte de les publicacions. Al mateix temps, t’expliquem quin és el perfil de visitant que té la nostra pàgina de Facebook. Ens visiten més dones o més homes? De quina edat? Et donem la resposta a tot això en menys de 3 minuts.