En les setmanes vinents quedaran solucionats els desperfectes provocats per una avaria en el clavegueram de la plaça del Novè Centenari. Despreniments en el subsòl han fet substituir els tubs de l’ esmentat clavegueram. Es treballa també en la reparació  del terreny que afecta la part de sota de la plaça. Una obra complicada per la runa acumulada sota la plaça per unes obres anteriors.
Les obres del carrer Anselm Clavé també han agafat un bon ritme en les darreres setmanes, aquestes permetran la renovació de la xarxa municipal d’aigües i la pavimentació dels carrers Anselm Clavé, Pau Casal i Sant Blai. Amb aquestes obres al final del carrer Anselm Clavé amb el carrer Sant Blai quedarà com a zona semi de vianants, amb una calçada a un sol nivell. El cost total de l’obra és de 350.000 euros i es preveu que estiguin acabades en uns cinc mesos.