Raül Poblet i Antoni Sabaté
El programa passeig musical entrevista a Raül Poblet

Passegem amb la música que ens porta el camí de Raül Poblet.