Aquesta setmana han finalitzat diferents obres de millora al Centre comarcal de tractament de residus municipals, concretament a la zona de la planta de compostatge.
S’ha efectuat el cobriment del dipòsit de lixiviats de la planta de compostatge amb l’objectiu de reduir l’entrada d’aigua de pluja, reduir els riscos laborals i minorar les olors procedents dels lixiviats.També s’ha executat l’adequació de la reserva d’aigua contra incendis, amb la instal·lació d’un nou dipòsit d’aigua amb més capacitat d’emmagatzematge.
La inversió total que s’ha realitzat ha estat de 67.000 euros i s’ha finançat amb un ajut atorgat per part de l’Agència de Residus de Catalunya.