Aquest és un dels tres projectes proposats per tal que pugui ser sotmetre a votació ciutadana. Aquest projecte preveu dotar d’una millor il·luminació la zona exterior i d’aparcament del cementiri municipal, tot preveient la col·locació i instal·lació de 4 fanals de paret a la façana principal del cementiri i un altre fanal de paret a la façana de la petita edificació que hi ha a la part oposada a la façana. A més a més també preveu la col·locació de 5 fanals de peu distribuïts per tot el terreny que actualment ocupa l’aparcament, aconseguint així millorar la il·luminació de les zones fosques que actualment hi ha en aquest espai municipal. Tots els fanals funcionarien amb llum led de baix consum.

BASES PER PARTICIPAR A L’ELECCIÓ DEL PROJECTE

QUI PODRÀ PARTICIPAR A L’ELECCIÓ DEL PROJECTE?
Podrà participar en l’elecció d’un dels projectes tota la ciutadania empadronada a l’Espluga de Francolí major de 16 anys, i serà requisit indispensable acreditar-se amb el DNI, o bé amb el NIE, el Passaport o el Permís de conduir.

COM ES PODRÀ VOTAR?
Es podrà participar a l’elecció d’un dels projectes escollint l’opció desitjada d’entre les tres proposades a les butlletes de votació. Només es podrà marcar una de les tres opcions. Si es marca més d’una opció, el vot serà considerat nul, i si no se’n marca cap, el vot serà considerat blanc. Només es podrà emetre un vot per persona.

ON ES PODRÀ VOTAR?
A les Oficines de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, a la Plaça de la Vila, 1

QUAN ES PODRÀ VOTAR?
Es podrà votar del dilluns 13 al divendres 17 de febrer, ambdós inclosos. Els horaris de votació seran, els dilluns de les 8h a les 14:30h i de les 16h a les 20h i de dimarts a divendres de les 8h a les 14:30h.