Aquest és un dels tres projectes proposats per tal que pugui ser sotmetre a votació ciutadana. Aquest projecte preveu impulsar la supressió de barreres arquitectòniques al nostre municipi, tot dotant la plaça Montserrat Canals d’una vorera amb diferents accessos que permeti continuar el tram des del pas de vianants de l’Avinguda Catalunya fins al davant del Bar del Casal.

Aquesta actuació també permetria arranjar i enjardinar l’espai adjacent a aquesta nova vorera, aconseguint així que una de les places més concorregudes del nostre municipi presentés una millor imatge i es convertís en un entorn més agradable, permetent també endreçar les places d’aparcament d’aquest espai, que ara, tot sovint, resulta una mica desordenat.

Aquestes són les bases per poder participar:

QUI PODRÀ PARTICIPAR A L’ELECCIÓ DEL PROJECTE?
Podrà participar en l’elecció d’un dels projectes tota la ciutadania empadronada a l’Espluga de Francolí major de 16 anys, i serà requisit indispensable acreditar-se amb el DNI, o bé amb el NIE, el Passaport o el Permís de conduir.

COM  ES PODRÀ VOTAR?
Es podrà participar a l’elecció d’un dels projectes escollint l’opció desitjada d’entre les tres proposades a les butlletes de votació. Només es podrà marcar una de les tres opcions. Si es marca més d’una opció, el vot serà considerat nul, i si no se’n marca cap, el vot serà considerat blanc. Només es podrà emetre un vot per persona.

ON ES PODRÀ VOTAR?
A les Oficines de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, a la Plaça de la Vila, 1

QUAN ES PODRÀ VOTAR?
Es podrà votar del dilluns 13 al divendres 17 de febrer, ambdós inclosos. Els horaris de votació seran, els dilluns de les 8h a les 14:30h i de les 16h a les 20h i de dimarts a divendres de les 8h a les 14:30h.