Descarrega’l: Ple Municipal de l’Ajuntament de l’Espluga del 26 de gener de 2017

Emissió en directe del Ple Municipal de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí del 26 de gener de 2017 amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta 14 de 2016 celebrada pel Ple municipal ordinari el dia 29 de desembre de 2016.
2. Donar compte dels decrets dictats per l’Alcaldia 063 a 075 del 2016 i 1 de 2017 als efectes del seu coneixement i ratificació si s’escau.
3. Concessió de la Medalla de la Vila al Sr. Antoni Carreras Casanovas.
4. Modificació de les normes de l’Organisme de Gestió i Control de l’Emissora Municipal de Ràdio.
5. Moció per l’adhesió al manifest “casa nostra, casa vostra” que presenten els grups de CiU i SE-AM.
6. Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya que presenta el grup municipal de CiU.
7. Moció per a demanar que els estrangers residents a Catalunya siguin inclosos al cens electoral del referèndum, que presenta l grup municipal de SE-AM.
8. Moció referent als beneficis fiscals en l’IBI de les autopistes de peatge, que presenta el grup municipal de SE-AM.
9. Informes de presidència i regidories.
10. Precs i preguntes